lunes, 15 de octubre de 2012

LA SOCIETAT EN L'EDAT MODERNALa societat de l'Edat Moderna estava dividida en dos grans grups o estaments, als quals es pertenyia per naixement: el dels privilegiats i els  no privilegiats. Podem representar la societat d'eixa època i la seua estructura mitjançant una piràmide con la següent:

En la cúspide estava el rei, que concentrava tots els poders: legislatiu, executiu i judicial.

Davall del rei estava l'estament privilegiat, format pels nobles i el clero. Eren els amos de les terres, ocupaven els alts càrrecs de l'Estat i no pagaven impostos.

En la base de la piràmide estava la major part de la població o estament no privilegiat. No solien ser propietaris de terres, no podien exercir alts càrrecs de l'Estat i havien de pagar impostos. Componien este estament els llauradors, que eren els més pobres i treballaven les terres propietat dels privilegiats , i els burgesos, que vivien en les ciutats i es dedicaven a l'artesania i al comerç.


No hay comentarios: