miércoles, 12 de septiembre de 2012

LA MÀQUINA DEL TEMPS

TREBALL DE RECERCLA DE DADES I INVESTIGACIÓ

1)  ENUMERA les característiques que consideres més importants de cada etapa de la Prehistòria, ( on vivien, treball, organització social, amb què fabricaven les ferramentes, principals aportacions i descobriments, art).
2) BUSCA el nom i localització de pintures rupestres i EXPLICA la importància de la conservació de l'art prehistòric.
3) SEMBLANCES I DIFERÈNCIES entre els celtes i els íbers ( organització, localització geogràfica, treball, comerç...).
4 )IMPORTÀNCIA dels fenicis, grecs i cartaginesos:( d'on venien, on es van instal.lar, colònies que van fundar, importància de la Mediterrània, en qué destacaven i per què?
5) HISPÀNIA ROMANA:  organització social ( patricis, plebeis...), lleis romanes i la seua influència, art, economia,conreus importants,avanços en l'agricultura, aportacions(tècniques de regadiu, fem, molins...) , festes i tradicions ( calendari).
6 ) L'EDAT MITJANA: explica les invasions i conquestes que es produeixen a Hispània fins a la formació de l'al-Àndalus.
7) EXPLICA la importància de l'any 711.
8) SEMBLANCES I DIFERÈNCIES entre l'art gòtic i el romànic. Busca dos il.lustracions de cadascú indicant el nom i el lloc on es troben.
9) EXPLICA aquests conceptes: muladí, nobles, califat, visigot, almoràvits, mossàrab.
10) QUI eren els reis Catòlics? Quins regnes van posseír?

No hay comentarios: